Vil leie kystnotfartøy

Havforskningsinstituttet skal gjennomføre et tokt i fjordene i Troms for fangst og låssetting av sild for merkeeksperiment på nvg-sild. Instituttet ønsker å leie et kystnotfartøy til oppdraget fra 21.november til 10. desember.
Toktet starter og avsluttes i Tromsø.

Tilbudet må være HI i hende innen kl.13 26. oktober.