Kvoteråd for øyepål

Det internasjonale havforskningsrådet ICES foreslår en kvote på vel 358 000 tonn øyepål det kommende året.
Kvoteåret for øyepål går fra 1. november til 31. oktober.

Bestanden av øyepål varierer mye fra år til år. Nå har bestanden økt, skriver ICES i sitt kvoteråd. Fiskedødeligheten har vært under gjennomsnittet siden 1995. Rekrutteringen har vært god i 2014 og i år, mens den i fjor lå på et gjennomsnittlig nivå.