Makrellfisket mot slutten

Makrellfisket i år går nå mot slutten, og det står nå igjen vel 15 000 tonn av årets kvote. Gjennomsnittsprisen til nå er på kr.11,03 pr kilo mot kr. 8,39 i fjor.
Fisket for den norske flåten foregikk sist uke i norsk sone og det er rapportert fangster fra Bergensbanken, Oseberg til øst av Tampentunga.

Størrelsen på den fisken som havflåten har meldt inn er fra 363 til 430 gram og med et snitt 390 gram. Dette er noe høyere enn forrige ukes 374 gram.
For den flåten som har låssatt på kysten er det meldt inn knappe 200 tonn med fisk av størrelse 250 gram på snitt. Det er fisket i kommunene Bømlo, Sund og Fjell.

Kommende uke forventes at de norske fartyøyene i hovedsak fisker sine siste respektive kvoter og at det blir mer makrell fra utenlandske fartøy, skrtiver sildelaget.no

Nordsjøsild
Det ble tatt en del mer nordsjøsild i forrige uke, totalt 7 140 tonn ble meldt inn til Sildelaget. Havflåtens kvantum, knappe 7 000 tonn er fisket både i norsk sone og i EU- sonen . Det er stor variasjon i størrelsen på de forskjellige fangstene, fra 136 gram til 220 g. og med et snitt på 173 gram.

NVG-sild
Denne uke kom høstens nvg-sildefiske for havflåten i gang. Talbor var først ute med en fangt på 840 tonn.