Kvoteøkning på 14% for makrell

Under kyststatsforhandlingene om makrell er EU, Færøyene og Norge blitt enige om en makrellkvote på 1 020 996 tonn neste år. Dette er en økning på knapt 14% sammenlignet med årets kvote.
Anbefalingen fra Det internasjonale havforskningsrådet var en kvote på 944 000 tonn. Avtalen er for øvrig identisk med årets avtale, noe som blant annet innebærer at det avsettes 15,6% av totalkvoten til nasjoner som ikke er med på avtalen, blant dem Island. De siste årene har disse nasjonene fisket mer enn den avsatte kvoten på 15,6%.

EU: 503 245 tonn
Norge: 229 821 tonn
Færøyene: 128 655 tonn

Fastsatt totalvote for 2016 er 895 900 tonn og norsk (brutto) kvote er 201 663 tonn. Forventet fangst for 2016 er estimert til 1 070 000 tonn (ICES-tall).

-Avtalen er i tråd med anbefalingen fra Fiskarlaget og Fiskebåt. Situasjonen for makrellbestanden er svært positiv, i tillegg er det svært god rekruttering til bestanden.Det er en rekordstor bestandsstørrelse - ikke klimaendringer -som er årsak til en større utbredelse de siste årene, sier adm.dir. i Fiskebåt, Audun Maråk, i en kommentar.

-Jeg er fornøyd med at de tre kyststatene er enige om en kvote for 2017, sier fiskeriminister Per Sandberg.
- Det er positivt at makrellbestanden er i god forfatning, og at vi har grunnlag for å sette en høyere kvote enn i 2016, sier han.

Årets kyststatsforhandlinger om makrell ble avholdt i Clonakilty i Irland i går og i dag.

Kvoten er fastsatt på grunnlag av en forvaltningsplan for makrell som de tre kyststatene ble enige om i 2015. Kyststatene er også enige om å starte et arbeid med en ny forvaltningsplan i 2017 på grunnlag av en ny benchmark for makrell som ICES vil legge fram.