Stor interesse for nvg-silda

Sist uke ble det meldt inn knapt 15 000 tonn nvg-sild til Sildelaget, som melder om stor interesse blant kjøperne.
Det er i Norskehavet rundt 66 grader nord og 2-3 grader øst at det meste er fanget. Ca. 1 400 tonn er tatt i Smutthavet, da like utenfor grensen.

Det andre feltet som det er tatt en del fangster i ligger litt lengre på sørøst, ca. 100 n.m., mellom 64 garder og 64 grader og 30 minutter Nord, øst av 4 grader Øst. Fisken som er tatt i dette området er noe større, fra 320 til 375 gram og med et snitt på 363 gram. Vel 2000 tonn er meldt inn fra dette området.

Fisken som er tatt i hovedområdet for fiske denne uken er som sagt noe mindre, fra 270 til 359 gram i snitt pr. fangst og med et totalt snitt på 333 gram. Fisken blir levert til anlegg fra Lødingen i nord til Skagen i sør og det er stor interesse for det som legges ut på auksjon.

Størrelsen på fangstene varierer alt etter båtstørrelse og restkvote, men fra 140 til 860 tonn og 25 forskjellige fartøy har deltatt. Av disse er 20 i ringnot-, 2 SUK- og 3 båter i kystgruppen. Av årets kvote på ca. 193 300 tonn er det nå en disponibel rest på vel 65 000 tonn inkludert det som er igjen av årets flex.

Nordsjøsild
Etter at fisket ble værhindret i slutten av forrige uke har værforholdene denne uke vært bra. Allikevel har det ikke blitt den store fart i nordsjøsildfisket. Vel 4 600 tonn er notert i innmeldingsjournalen. Størrelsen på fisken kunne nok vært bedre, ett snitt på 130-140 gram er ikke topp. Fangstene har blitt tatt på flere områder, nå i helga var flåten i arbeid både i norsk og EU sonen rundt 59 grader og 30 min., Heimdalfeltet. Snittstørrelsen her er noe bedre, 185-195 gram. Snittstørrelsen for hele uken alle fangstene er 148 gram

Selv om det er rute 42-14 (Sleipner A og vestover, begge sider av grensen) som er den lokasjon det kommer fleste fangstene fra er det meldt inn fangster fra ruter som ligger helt ned mot 57 grader, 30 min. og nordover mot 60 grader.

Makrell
Ukekvantumet med makrell ble vel 15 400 tonn og det er de utenlandske båtene som har bidratt til at kvantumet kom så høyt, 11 200 tonn er meldt inn fra denne gruppen. Ringnotgruppen har meldt inn 2,200 tonn, trål 680 tonn, SUK 430 og kyst 900. Kyst dekker både dorgere, låssettere og direktehåvere. I løpet av uken har mye av makrellen forflyttet seg inn i EU sonen og en del av de norske fartøyene var øst av Pentland, rute 4211-12, 21og 22 og fisket. Det er også fra dette området de utenlandske trålerne kommer.

Fremdeles tas det en del fangster i norsk sone rundt 60 grader og 30 min. (Vikingbanken) og dorgerne har også hatt godt fiske i dette område, bare noe lengre øst.

Fiskens størrelse denne uke er på samme nivå som forrige uke, 390 gram i snitt.

Kommende uke forventes bare sporadisk med fangster fra norske fartøy da de fleste er ferdig med kvotene, men fra de utenlandske båtene håper vi på en del leveranser.