I følge Sildelaget har det vært en middels god uke på NVG-silda med totalt 24 200 tonn innmeldt.
Dårlig vær i nord hemmet sildefisket en periode midt i uken. Bedre vær førte til en bra helg med hele 13 300 tonn lørdag og søndag. Det blir spennende å se utover i uka om silda for alvor begynner å trekke ut for å starte sin gytevandring på sør. Om ikke værforholdene ødelegger forventes det fortsatt god fart i fisket.

Den siste uken er den beste makrelluken denne vinteren, med totalt 21 000 tonn innmeldt. Alle fangster, med unntak av «Magnarson» sine 930 tonn, er fra utenlandske båter. Dette er båter fra Sverige, Danmark, Skottland/Shetland og Irland.

Fra Sunnhordaland er det meldt inn til sammen 38 tonn hestemakrell fra mindre kystbåter.

«Ligrunn» er det eneste fartøyet som meldt inn fangst av nordsjøsild den siste uken. Fangsten ble tatt med trål i EU sonen, sørvest av Shetland. Silda var overraskende liten med snittstørrelser i området 115-130 gram.