Mattilsynet endrer reglene

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at de vil øke vektgrensen for rundfryst blåkveite. Dette skjer etter flere forespørsler fra Fiskebåt.
Mattilsynet vil komme tilbake med informasjon om hvordan, og når endringen kan gjennomføres. Fiskebåt vil følge opp dette med sikte på en snarlig avklaring. Inntil videre må en forholde seg til gjeldende ordning.

- Vi er tilfreds med at vi har fått gjennomslag i denne saken. Rundfryst blåkveite er et av de best betalte eksportproduktene innen norsk sjømat. Markedet etterspør blåkveite over ett kilo, fiskeflåten ber derfor kunne tilby dette produktet uten å bli hindret av norske særkrav, sier Sturla Roald, juridisk rådgiver i Fiskebåt.

Fiskebåt har også reist spørsmål rundt fiskebruksnummer og dispensasjoner i vassildfisket. Her har ikke Mattilsynet konkludert ennå, men opplyser at de ser etter mulige løsninger, og at de forventer en snarlig avklaring.

Eksport til Kina
Situasjonen i forhold til Kina er fortsatt uavklart. Alle produsenter med utfylt produksjonsform «Produksjon av fisk og fiskevarer for eksport til Kina» ble i oktober 2016 registrert i Kinas nye elektroniske registreringssystem.

Denne henvendelse har status «innsendt» og ligger til saksbehandling hos CNCA. Den norske ambassaden i Beijing purrer med jevne mellomrom AQSIQ og CNCA, men får til beskjed at de «jobber med saken». 

Fiskemel
Allerede i februar 2015 ble det sendt en forespørsel til Kina om godkjenning og registrering av fiskemel. Den norske ambassaden i Beijing har purret flere ganger uten at det har gitt resultater.

Fiskebåt vil følge opp sakene videre og kommer tilbake med nærmere informasjon, når det foreligger endelige avklaringer.