NVG-silda på full fart sørover

Fisket etter NVG-sild har har trekt lenger sør. Sist uke foregikk fisket sørvest for Røst og på et felt 25 nautiske mil nordvest for Træna, melder Sildelaget.
I forhold til kvantum var sist uke på samme nivå som de to foregående med totalt 25.700 tonn innmeldt. Kvantumet er fordelt med 9.900 tonn på kystgruppen, ringnot har fisket 5.700 tonn, trål har tatt 5.400 tonn og fire utenlandske båter har bidratt med 4.700 tonn.

Utover i uken trakk hovedflåten sørover kysten med god fart og fredag foregikk fangstingen vest for Sandnessjøen. Søndag kveld var det trålere i aktivitet ved Sklinna som ligger ytterligere 60 nautiske mil lenger sør.

Stor sild
Ifølge Sildelaget, er det er relativ stor sild som nå ligger i front på sin vandring med snittstørrelser fra 260 gram som laveste, og opp til 362 gram som høyeste snittvekt. Et vektet totalsnitt viser en størrelse på hele 341 gram.

Med stadig mer rogn i silden og lavere fettinnhold, så går kvaliteten på sildeproduktene ned. Dette sammen med at kjøperne møter ett trått marked gjør at prisene og interessen for sild er relativ laber. Flere båter har derfor valgt å avslutte sildefiske og avvente fiske av kvoten til høsten.

Med fortsatt god fart sørover så vil det nok ikke gå mange dager før den er på de tradisjonelle mørefeltene. I fjor hadde vi første fangst 13 februar.

Lodde
Da den grønlandske tråleren «Polar Amaroq» kom i fiske etter lodde nordøst for Langanes satte flere norske båter kursen for loddefiske. Fra norske båter er det i helgen fisket 3.600 tonn med lodde fra samme område utenfor Langanes. Lodda har vert uvanlig stor, for Island å være, med størrelser i området 31-36 stk./kg.

Rognmodningen ligger i området 11-12 prosent.  Med slike parameter så er det stor interesse for lodde og en oppnår gode priser i konsumauksjonene.
Utfordringen har vert at det i enkelte fangster har vert mye krillåte. Dette medfører at flere fangster er avvist til konsum og er derved losset til mel/olje anvendelse. 

Kolmule
To båter har tatt utseiling til kolmulefiske vest for Irland. Først ut var bårten Åkerøy, som søndag hadde rundt 1.400 tonn om bord. Den andre båten valgte å sette kursen mot Island, da det ble storm på kolmulefeltet.